Thay đổi địa chỉ công ty tại Bình Dương

Thay Đổi Địa Chỉ Công Ty do thay đổi địa giới hành chính tại Bình Dương

Theo quyết định của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội: Về việc thành lập thành phố Dĩ An, thành phố Thuận An và các phường thuộc thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương kể từ ngày 10/01/2020.

Như vậy Bình Dương chính thức có thêm 2 thành phố và 4 phường. Cùng với Thủ Dầu Một, Bình Dương sẽ có tổng cộng 3 thành phố là: Thủ Dầu Một,Thuận AnDĩ An, Thuận An và Dĩ An; 2 thị xã là: Bến CátTân Uyên; 4 huyện là:Bắc Tân Uyên, Bàu BàngPhú Giáo và Dầu Tiếng và thêm 4 phường mới là: Vĩnh Tân, Phú Chánh, Tân Vĩnh Hiệp, Hội Nghĩa thuộc thị xã Tân Uyên.

Do đó, các Công Ty/Doanh Nghiệp trực thuộc các địa bàn nêu trên có trách nhiệm thực hiện bổ sung thay đổi các thông tin liên quan để phù hợp với địa giới hành chính hiện tại.

Thủ tục và quy trình thực hiện thay đổi địa chỉ công ty tại Bình Dương bao gồm các bước sau:

Bước 1: Cập nhật thông tin thay đổi địa chỉ trên Giấy phép kinh doanh (GPKD) – Nộp phòng ĐKKD – Sở KHĐT tỉnh Bình Dương.

  • Soạn hồ sơ thông báo thay đổi nội dung GPKD – Phụ lục II-5;
  • Bản sao GPKD/Giấy chứng nhận đầu tư (GCNĐT) (nếu là doanh nghiệp chưa tách GCNĐT);
  • Văn bản ủy quyền cho Tư vấn Nhân Đức

Bước 2: Khắc dấu và công bố mẫu dấu mới – Hủy dấu cũ hoặc trả dấu tại cơ quan công an nếu doanh nghiệp sử dụng con dấu do cơ quan công an cấp

  • Thông báo thay đổi mẫu con dấu;
  • Văn bản uỷ quyền cho Tư Vấn Nhân Đức;
  • Công văn trả dấu cho cơ quan công an;
  • Giấy giới thiệu nộp hồ sơ và nhận kết quả đối với thủ tục trả dấu;
  • Đăng ký mẫu dấu và con dấu cũ (bản gốc).

Bước 3: Điều chỉnh thông tin trên hóa đơn tại cơ quan thuế

Gửi thông báo điều chỉnh thông tin trên hoá đơn tới cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp và khắc dấu địa chỉ để đóng trên hoá đơn cũ (trường hợp muốn sử dụng hoá đơn cũ) hoặc huỷ hoá đơn và in hoá đơn mới (nếu không muốn sử dụng hoá đơn cũ)

Quy trình thực hiện của Tư Vấn Nhân Đức

① Đại diện khách hàng đến cơ quan có thẩm quyền để nộp hồ sơ;

② Theo dõi hồ sơ và nhận kết quả;

③ Khắc con dấu mới cho khách hàng;

④ Thông báo phát hành dấu mới và hủy dấu cũ (nếu có);

Liên hệ:

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN ĐỨC

Địa chỉ: Số 1, Đường Số 1, KDC Hiệp Thành 1, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Hotline: 0941 31 09900944 31 0990