Thay đổi địa chỉ công ty

Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty:

Thay đổi địa chỉ công ty do nhu cầu hoạt động kinh doanh, Công ty muốn chuyển địa chỉ đến vị trí khác nhưng không biết thủ tục và hồ sơ cần những gì? Hãy cùng Tư Vấn Nhân Đức tìm hiểu vấn đề này nhé:

Các trường hợp thay đổi trụ sở Công ty:

Trường hợp 1: Chuyển địa chỉ cùng Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố (Trực thuộc tỉnh): 

Công ty chỉ cần thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Hồ sơ thay đổi địa chỉ bao gồm:

 • Thông báo thay đổi của công ty;
 • Quyết định của chủ sở hữu đối với Công ty TNHH MTV/hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH 2TV, của Công ty Hợp danh hoặc của Đại hội đồng Cổ đông đối với Công ty Cổ phần về việc thay đổi địa chỉ;
 • Biên bản họp hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH 2TV, của Công ty Hợp danh hoặc của Đại hội đồng Cổ đông đối với Công ty Cổ phần về việc thay đổi địa chỉ;

✴ Lưu ý: Hóa đơn cũ vẫn còn

 • Công ty không muốn tiếp tục sử dụng phải làm thông báo hủy hóa đơn và phát hành hóa đơn mới.
 • Công ty muốn tiếp tục sử dụng phải đặt dấu chỉ thể hiện địa chỉ và đóng dấu vào phần trống kế bên địa chỉ cũ.

Trường hợp 2: Chuyển địa chỉ khác Quận/Huyện/Thị/Thành phố (trực thuộc Tỉnh)/Tỉnh/Thành phố:

Công ty cần thực hiện thủ tục thay đổi tại cơ quan thuế sau đó thay đổi tại Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Quy trình và hồ sơ thay đổi bao gồm:

Thay đổi địa chỉ khác quận huyện

Bước 1: Thực hiện thủ tục trên cơ quan thuế:

 • Biên bản họp hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH 2TV, của Công ty Hợp danh hoặc của Đại hội đồng Cổ đông đối với Công ty Cổ phần về việc thay đổi địa chỉ;
 • Quyết định về việc thay đổi đăng ký kinh doanh chuyển trụ sở;
 • Công văn về việc xin chốt thuế chuyển Quận/Huyện/Thị/Thành phố (trực thuộc Tỉnh);
 • Mẫu 08;
 • Giấy đăng ký kinh doanh bản sao có chứng thực;
 • Giấy giới thiệu cho người đi nộp hồ sơ;
 • Số lượng hồ sơ: 03 bộ chính;
 • Thời hạn thủ tục hoàn thành tại Chi Cục thuế thông thường là 10- 15 ngày làm việc;
 • Kết quả nhận được: mẫu 09, 09a (Thông báo về việc người nộp thuế chuyển địa điểm)

Bước 2: Làm thủ tục trên Sở KH&ĐT

 • Thông báo thay đổi  của công ty;
 • Quyết định của chủ sở hữu đối với Công ty TNHH MTV/hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH 2TV, của Công ty Hợp danh hoặc của Đại hội đồng Cổ đông đối với Công ty Cổ phần về việc thay đổi địa chỉ;
 • Biên bản họp hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH 2TV, của Công ty Hợp danh hoặc của Đại hội đồng Cổ đông đối với Công ty Cổ phần về việc thay đổi địa chỉ;
 • Mẫu 09, 09a của thuế;
 • Thông báo thay đổi mẫu dấu (1 – 3 ngày làm việc).

✴ Lưu ý:

Con dấu: Trong thời gian thay đổi mẫu dấu, Doanh nghiệp không được phép sử dụng dấu cũ và mới

Hóa đơn cũ vẫn còn:

 • Doanh nghiệp không muốn tiếp tục sử dụng, phải làm thông báo hủy hóa đơn và phát hành hóa đơn mới.
 • Doanh nghiệp muốn tiếp tục sử dụng, phải đặt dấu chỉ thể hiện địa chỉ và đóng dấu vào phần trống kế bên địa chỉ cũ.

Dịch vụ của Tư Vấn Nhân Đức về thủ tục thay đổi địa chỉ công ty:

 • Tư vấn, các điều kiện và các vấn đề pháp lý phát sinh liên quan đến chuyển địa chỉ trụ sở chính của công ty;
 • Chuẩn bị hồ sơ, thay mặt khách hàng thực hiện các thủ tục với Cơ quan Nhà Nước để chuyển địa chỉ;
 • Hỗ trợ các thủ tục sau khi chuyển địa chỉ; 
 • Hướng dẫn Doanh nghiệp thay đổi thông tin hóa đơn hoặc phát hành hóa đơn mới.

 

Công ty TNHH Tư Vấn Nhân Đức

Địa chỉ: Số 1, Đường Số 1, KDC Hiệp Thành 1, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Email: tuvannhanduc247@gmail.com

Hotline: 0941 31 09900944 31 0990