Thành Lập Địa Điểm Kinh Doanh Tại Bình Dương

Bởi admin

Địa điểm kinh doanh là gì? Địa điểm kinh doanh là nơi tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể của doanh nghiệp. Địa điểm kinh doanh được phép hoạt động các ngành nghề mà doanh nghiệp đã đăng ký, doanh nghiệp có thể lựa chọn một nhóm ngành nghề kinh doanh từ công ty…