DỊCH VỤ GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP TẠI BÌNH DƯƠNG

DỊCH VỤ GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP TẠI BÌNH DƯƠNG

Trong quá trình kinh doanh, những vấn đề khó khăn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Và không phải lúc nào doanh nghiệp cũng có đủ khả năng để giải quyết, chính vì thế sự lựa chọn giải pháp cuối cùng đó là giải thể Doanh nghiệp.

Nhưng thủ tục để đóng cửa doanh nghiệp thường rất phức tạp so với khi xin thành lập, nếu quý doanh nghiệp không đủ thời gian hoặc không rõ các quy trình giải thể.

Khi đó, bạn hãy liên hệ với Tư Vấn Nhân Đức, công ty chúng tôi chuyên cung cấp dịch vụ giải thể doanh nghiệp và dịch vụ đăng ký kinh doanh tại Bình Dương.

✪ Quy trình giải thể Doanh nghiệp tại Bình Dương:

Bước 1: Xin quyết toán thuế với Tổng Cục Hải Quan (nếu Doanh nghiệp có tham gia XNK).

Bước 2: Xin quyết toán thuế với cơ quan thuế quản lý (Xác nhận không nợ thuế và xin đóng mã số thuế)

Bước 3: Xin xác nhận đã hoàn tất nghĩa vụ về BHXH.

Bước 4: Xin hủy dấu, trả dấu cho cơ quan Công an (nếu mấu dấu do Công an cấp)

Bước 5: Xin giải thể doanh nghiệp tại Sở Kế Hoạch & Đầu Tư.

✪ Hồ sơ xin giải thể Doanh nghiệp tại Bình Dương:

thanh-lap-cong-ty-tai-binh-duong Xác nhận không nợ thuế XNK của Tổng Cục Hải Quan;DỊCH VỤ GIẢI THỂ CÔNG TY TẠI BÌNH DƯƠNG

thanh-lap-cong-ty-tai-binh-duong Xác nhận không nợ thuế của Cơ quan Thuế;

thanh-lap-cong-ty-tai-binh-duong Xác nhận không nợ tiền BHXH của người lao động;

thanh-lap-cong-ty-tai-binh-duong Xác nhận trả và hủy dấu cho Cơ quan Công an;

thanh-lap-cong-ty-tai-binh-duong Thông báo chấm dứt hiệu lực mã số thuế;

thanh-lap-cong-ty-tai-binh-duong Thông báo về việc giải thể Doanh nghiệp;

thanh-lap-cong-ty-tai-binh-duong Quyết định về việc giải thể Doanh nghiệp;

thanh-lap-cong-ty-tai-binh-duong Biên bản họp về việc Doanh nghiệp (áp dụng Công ty TNHH 2TV trở lên và Công ty Cổ phần)

thanh-lap-cong-ty-tai-binh-duong Cam kết không nợ khách hàng;

thanh-lap-cong-ty-tai-binh-duong Cam kết không nợ tiền lương người lao động;

thanh-lap-cong-ty-tai-binh-duong Biên bản thanh lý tài sản Doanh nghiệp;

Sau khi hoàn tất các thủ tục trên, Doanh nghiệp sẽ nhận được thông báo về việc Doanh nghiệp đã được giải thể từ Sở KH&ĐT.

✪ Tư Vấn Nhân Đức chuyên dịch vụ: