Tạm ngừng hoạt động kinh doanh

Tạm ngừng hoạt động kinh doanh là gì?

Tạm ngừng hoạt động kinh doanh là việc doanh nghiệp tạm thời không thực hiện những hoạt động kinh doanh trong khoảng thời gian không quá 2 năm. Doanh nghiệp không được ký kết hợp đồng, không được xuất hóa đơn hay có bất kỳ hoạt động nào khác.

Tạm ngừng hoạt động kinh doanh là phương pháp tốt nhất cho doanh nghiệp khi đang gặp khó khăn trong quá trình sản xuất kinh doanh nhưng chưa muốn giải thể.

Trình tự thực hiện:

  • Doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký chậm nhất 15 ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh.
  • Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận hồ sơ cho doanh nghiệp sau khi tiếp nhận thông báo tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp.
  • Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc doanh nghiệp đã đăng ký.

Cách thực hiện: 

Người đại diện pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp đầy đủ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh thành phố, nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử

Thành phần hồ sơ:

Lưu ý về việc tạm ngừng kinh doanh: 

➥ Về nghĩa vụ thuế, một số điểm đáng chú ý sau đây:

  • Phải nộp thuế trong trường hợp doanh nghiệp tạm ngừng chưa hết năm tài chính; (Nếu doanh nghiệp tạm ngừng từ 1/1 → 31/12 thì không phát sinh thuế)
  • Hết thời hạn tạm ngừng, Công ty phải kê khai và nộp thuế tại thời điểm đó.

➥ Tổng thời gian tạm ngừng là hai năm, hết thời hạn tạm ngưng Công ty không thông báo hoạt động lại lại và thời hạn quá 1 năm sẽ thu hồi GPKD và xóa thông tin trên hệ thống thông tin.

➥ Công ty phải thanh toán các khoản nợ khi tạm ngừng.

➥ Nếu kinh doanh lại trước thời hạn, phải thông báo đến phòng đăng ký kinh doanh trước 15 ngày.

 

Công ty TNHH Tư Vấn Nhân Đức

Địa chỉ: Số 1, Đường Số 1, KDC Hiệp Thành 1, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Email: tuvannhanduc247@gmail.com

Hotline: 0941 31 09900944 31 0990