thay đổi vốn

Thay Đổi Vốn Điều Lệ Công Ty

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, thay đổi vốn điều lệ là một trong những nhu cầu có thể phát sinh đối với các doanh nghiệp. Tuy nhiên theo quy định của pháp luật, để tăng – giảm vốn điều lệ, doanh nghiệp cần phải thực hiện một số thủ tục nhất định. 

Đăng ký Tăng Vốn: Doanh nghiệp cần tăng vốn sau đó mới tiến hành đăng ký thay đổi tránh trường hợp đăng ký xong mà không góp đủ trên thực tế.

Đăng ký Giảm vốn: Doanh nghiệp cần cam kết bảo đảm thanh toán các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác. Do đó kèm theo thông báo cần có báo cáo tài chính kỳ gần nhất với thời điểm đăng ký giảm vốn điều lệ.

Hồ sơ thông báo thay đổi vốn điều lệ Công ty:

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành việc thay đổi vốn điều lệ. Doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản đến cơ quan đăng ký kinh doanh. Hồ sơ gồm:

  • Thông báo tăng – giảm vốn;
  • Biên bản họp Hội đồng thành viên (đối với Công ty TNHH hai thành viên) hoặc Biên bản Hội đồng quản trị (đối với Công ty cổ phần);
  • Quyết định tăng – giảm vốn;
  • Danh sách thành viên sau khi thay đổi (đối với Công ty TNHH hai thành viên/ Cổ phần);
  • Bản điều lệ sau khi thay đổi;
  • Báo cáo tài chính kỳ gần nhất hoặc tiến độ góp vốn ban đầu;
  • Văn bản ủy quyền cho Nhân Đức;

 Nơi nộp hồ sơ: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và đầu tư;

 Thời hạn: 03 ngày làm việc.

 Kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Thời hạn góp vốn khi tăng vốn điều lệ công ty:

Theo quy định tại Điều 32 Luật Doanh nghiệp 2014: Khi doanh nghiệp tăng vốn điều lệ cần nộp ngay và đủ số tiền vốn tăng sau đó mới thực hiện thủ tục thay đổi.

Quý doanh nghiệp lưu ý: Nhiều doanh nghiệp thường xuyên nhầm lẫn thời hạn hóp vốn điều lệ tăng với thời hạn góp vốn khi thành lập doanh nghiệp với thời hạn góp vốn là 90 ngày kể từ ngày thay đổi tăng vốn là không đúng.

Thủ tục sau khi Tăng – Giảm vốn điều lệ:

Trường hợp doanh nghiệp tăng vốn điều lệ làm thay đổi số thuế môn bài phải nộp của năm tiếp theo thì phải nộp hồ sơ khai thuế môn bài cho năm tiếp theo. Thời hạn khai thuế chậm nhất là ngày 31/12 của năm có sự thay đổi.

Doanh nghiệp chú ý kê khai trong báo cáo tài chính có sự thay đổi về mục nguồn vốn chủ sở hữu.

 

Công ty TNHH Tư Vấn Nhân Đức

Địa chỉ: Số 1, Đường Số 1, KDC Hiệp Thành 1, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Email: tuvannhanduc247@gmail.com

Hotline: 0941 31 09900944 31 0990